Studeren almaar duurder

Een pendelstudent aan de universiteit betaalt vandaag al snel twee keer meer, een student op kamers zelfs 2,5 keer meer dan twintig jaar geleden om alle studiekosten te dekken.

Van onze redacteurDe Katholieke Universiteit Leuven hield het voorbije academiejaar bij 248 studenten een bevraging over hun studiekosten. Dat zijn de kosten voor cursussen of handboeken, duurzaam lesmateriaal en eventuele stages of excursiereizen. Daaruit blijkt dat de studiekosten per academiejaar voor de meeste opleidingen 300 tot 450 euro bedragen.Ook de Universiteit Gent maakte de oefening en concludeert dat de prijs voor het studiemateriaal in de eerste ...