Nederlanders verkopen hun Belgische verdeler van huis-aan-huisbladen

TNT verlaat Belgische postmarkt

De Nederlandse postgroep TNT verkoopt de Belgische Distributiedienst (BD), verdeler in ons land van huis-aan-huisbladen, aan het management en NPM Capital.

pn
pn © Palut Jacques / 138063
Van onze redacteur'U hoort het komende anderhalf jaar nog van ons', verklaarde Peter Bakker, de topman van de postgroep TNT begin 2007 nog vol Nederlandse branie. Bakker zou een aanval inzetten op de ...