Vergoeding monitoren

De gemeenteraad besliste unaniem om de functie van monitoren van de speelpleinwerking en de buitenschoolse kinderopvang in te voeren en de vergoeding aan te passen. Dat vanaf de zomervakantie. Voor hoofdmonitoren is dat 10euro per uur, voor een monitor met een attest is dat 7euro.