ARMOEDE

Meer leefloners in Vlaanderen

Maar liefst 24.860 gezinnen leven van een leefloon. Dat bedrag ligt onder de armoedegrens.

In het eerste kwartaal van dit jaar nam het gemiddelde maandelijkse aantal leefloners bij de Vlaamse OCMW's toe met 7,3 procent. De Vlaamse Vereninging van Steden en Gemeenten (VVSG) maakt die cijfers ...
Aangeboden door onze partners

Niet te missen