Extra investeringen

Het gemeentebestuur heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in het investeringsbudget. Er wordt geld vrijgemaakt voor onder andere het plaatsen van fietsenrekken aan de school Qworzo en de aankoop van extra materiaal voor sportcentrum 'tHofeind.