Kampenhout

Duizend bezwaren tegen asbestopslag

Een actiecomité heeft meer dan duizend bezwaarschriften verzameld tegen de opslag van asbest nabij woonwijken.

Het actiecomité Kampenhout-Sas Ademt kant zich tegen de plannen van het bedrijf Van Gansewinkel om in een industrieterrein in Kampenhout-Sas in de onmiddellijke nabijheid van woonwijken asbesthoudende ...