Weekendverblijven

Het gemeentebestuur heeft in het ontwerp van het ruimtelijk structuurplan een uitbreiding van de zone voor weekendverblijven ingeschreven. Merksplas telt 227 al dan niet geregulariseerde weekendwoningen. Bedoeling van de uitbreidingzone is om daar mensen te vestigen die nu in natuurgebied wonen. Ook voor bewoners die in een zone met uitdoofbeleid terechtkomen biedt de uitbreiding kansen. (ram)