Kampioenen

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het gemeentebestuur een kampioenenhuldiging. Inwoners die individueel of in clubverband kampioen werden in eender welke sporttak worden gehuldigd op een receptie, nu vrijdag 20 april om 19 uur. Plaats van gebeuren is de voormalige turnzaal van de gemeentelijke Basisschool Hulshout, Vloeikensstraat 12A. (klo)