KBC Ancora boekt halfjaarverlies
Foto: © NO BYLINE
De verankeringsholding van KBC ging eens te meer in het rood.

KBC Ancora heeft in de eerste helft van het boekjaar 2009/2010 een verlies van 15,3 miljoen euro geboekt. Dat was vrijwel evenveel als een jaar geleden. Het verlies werd vooral veroorzaakt door de interesten die KBC Ancora op zijn schulden moest betalen. De schuldpositie bedraagt 7,82 euro per aandeel. Inkomsten waren er niet omdat KBC wegens de precaire financiële toestand geen dividend uitkeert. Die dividenden vormen de enige inkomstenbron van KBC Ancora. Een klein lichtpuntje was dat er geen bijkomende waardeverminderingen hoefden te worden toegepast. De aandelen KBC staan voor 31,50 euro in de boeken. Dat komt ongeveer overeen met de huidige koers.

KBC Ancora stipt aan dat de koers een onderwaardering (décote) vertoont van 33,1 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde. Op 31 december bedroeg die décote nog 32,1 procent.

Ook in de tweede helft van het lopende boekjaar zal KBC Ancora nog verlies boeken. Zolang KBC geen divdidenden uitkeert, zal dat het geval zijn. KBC zal ten vroegste dividend uitkeren over het boekjaar 2010.