Een werknemer op de vijf wil van job veranderen, maar durft dat nu niet te doen.

De Belgische werknemers zijn, in deze tijden van crisis, vooral bezig met hun eigen werkzekerheid. Een goed loon en een goed evenwicht tussen werk en privéleven verliezen aan belang, terwijl de bezorgdheid over de financiële gezondheid van het bedrijf toegenomen is.

Dat blijkt uit de derde, jaarlijkse enquête naar de arbeidsmarkttevredenheid door het uitzendbedrijf Tempo-Team.

Volgens Corné Verbraak, de ceo van Tempo-Team, is de latente ontevredenheid van de werknemers gegroeid. ‘Een op de twee lijdt onder een verhoogde werkdruk. Daarnaast is er vooral ontevredenheid over de promotievooruitzichten, het loon en de opleidingsmogelijkheden.

Daarom wil 53procent van de werknemers intern van job veranderen en zegt liefst 21procent de overstap naar een ander bedrijf te overwegen. Maar als gevolg van de crisis, en de vrees dat een nieuwe werkgever geen beterschap zal brengen, durven ze die intentie nu niet hard te maken.

‘De werkgevers zullen in de komende jaren veel meer in employer branding en in hun retentiebeleid moeten investeren', zegt Verbraak.

‘Anders lopen ze gevaar dat veel kenniswerkers hun bedrijf zullen verlaten zodra de crisis achter de rug is.'

Uit de bevraging blijkt voorts dat de uitzendkrachten zich goed in hun vel voelen, ondanks de crisis. Twee op de drie van de Belgische uitzendkrachten (67procent) zien hun werk als volwaardig. De bereidheid om als uitzendkracht aan de slag te blijven, is groot. Bijna vier op de tien (39procent) verkiezen om in het statuut van uitzendkracht te blijven werken. Dat is meer dan bij de eerste bevraging, in 2008.

‘De sfeer van bedrijfsherstructureringen en -sluitingen werpt duidelijk een schaduw op de globale tevredenheid van de werknemers', besluit de ceo van Tempo-Team, Corné Verbraak.

‘Uitzendkrachten zijn hier beter tegen gewapend. Ze zijn het gewoon om van werk te veranderen en zich aan nieuwe situaties aan te passen. Bovendien blijkt 55procent van de werkgevers uitzendkrachten als volwaardige medewerkers te beschouwen. Dat stijgende percentage versterkt nog hun tevredenheid.'