De RVA heeft de controles op de werkbereidheid van de werklozen bijgestuurd onder invloed van de economische crisis. Zo worden ‘verklaringen op eer' momenteel aanvaard als bewijs van sollicitaties, ‘want werkzoekenden kunnen niet altijd een formeel attest bekomen', aldus RVA-topambtenaar Georges Carlens.

Vorig jaar liepen 17.687 werklozen een sanctie op omdat ze te weinig inspanningen deden om een job te zoeken. Daarnaast werden ook 23.102 werkzoekenden bestraft na aangifte van onregelmatigheden door de regionale arbeidsdiensten.

Sinds 2004 werden al 625.000 werkzoekenden uitgenodigd voor een controlegesprek, wat leidde tot 90.000 (tijdelijke) schorsingen van de RVA-uitkering. Daarbij ging het om 28procent Vlaamse, 55procent Waalse en 18procent Brusselse werkzoekenden.