Kerkfabrieken

De gemeenteraad gaf een positief advies aan de rekeningen van de verschillende kerkfabrieken uit de gemeenten. Zowel Marialoop, Paanders, Sint-Antonius als Sint-Amandus kregen een positief advies, ondanks de onthouding van SP.A-oppositielid Rik Priem.