Straatmuzikanten wisselen van locatie

Protest in Gent tegen luidruchtige straatmuzikanten, maar dat is in Leuven niet in die mate het geval. Vroeger kreeg de politie wel eens klachten binnen over overlast door straatmuzikanten, maar tegenwoordig is dat veel minder. 'In het verleden kwamen winkeliers wel eens klagen over straatmuzikanten, bijvoorbeeld als ze urenlang voor dezelfde winkel bleven spelen. We hebben dat opgelost door in het politiereglement op te nemen dat straatmuzikanten om het uur van locatie moeten wisselen. De straatmuzikanten weten dat en houden zich ook aan die regel. Natuurlijk kan de politie optreden als de muzikant in kwestie te luid speelt of blijk geeft van bijzonder weinig muzikaal talent. Echt vals spelen kan dus niet in Leuven. Nu moet ik wel zeggen dat er niet zoveel straatmuzikanten zijn in Leuven. Er stelt zich dan ook geen probleem voorlopig.' (BMK)

Niet te missen