De Europese Centrale Bank hield haar rente gisteren onveranderd op 4 procent. Maar voorzitter Jean-Claude Trichet zei dat de ECB de rente mogelijk begin volgende maand verhoogt.

conjunctuur

De ECB, zei Trichet gisteren op de traditionele persconferentie na de bekendmaking van de rentebeslissing, is in een staat van 'verhoogde waakzaamheid'. De voorzitter verwacht dat de inflatie gedurende een langere periode dan tot nu toe werd aangenomen hoog zal blijven.

De ECB heeft haar inflatieverwachtingen voor dit en volgend jaar verhoogd tot respectievelijk 3,4 en 2,4 procent. Eerder ging zij uit van 2,9 en 2,1 procent. De ECB probeert de inflatie op middellange termijn net onder 2 procent te houden. Maar het risico op een verdere verhoging van de inflatie is volgens de Bank nog groter geworden dan het al was.

Dat risico is het gevolg van de aanhoudend sterke groei van de kredietverlening, waardoor de hoeveelheid geld in omloop krachtig blijft groeien. De ECB ziet nog geen aanduidingen dat de kredietvoorwaarden van de banken verstrakken.

Toch blijft de economie van de eurozone volgens de ECB fundamenteel gezond. Zij verhoogde zelfs haar groeiverwachtingen voor dit jaar van 1,7 tot 1,8 procent. Eerder verhoogde ook het Internationaal Monetair Fonds zijn prognose van 1,4 tot 1,75 procent. Voor volgend jaar verlaagde de Bank haar verwachting wel van 1,8 tot 1,5 procent.

De absolute prioriteit van de Bank blijft de prijsstabiliteit. Daarom besprak de Raad van Gouverneurs gisteren de mogelijkheid van een renteverhoging om de inflatie de pas af te snijden. Beslist werd de rente voorlopig nog ongewijzigd te laten, maar volgens Trichet kan daar begin juli, bij de volgende vergadering, al verandering in komen.

'Wij kwamen tot het besluit', zei hij, 'dat we de rente begin juli, op de volgende vergadering, zouden kunnen verhogen om de inflatieverwachtingen te stabiliseren. Ik zeg niet', preciseerde Trichet, 'dat zo'n renteverhoging er zeker komt. Het is een mogelijkheid.'

Economen waren gisteren hoe dan ook verrast door de heel directe zinspeling van de voorzitter die vooral bekendstaat voor zijn voorzichtig taalgebruik. Een meerderheid onder hen hield bovendien nog steeds rekening met een lichte renteverlaging naar het einde van het jaar toe. De beurzen reageerden allesbehalve enthousiast op het vooruitzicht van een mogelijke renteverhoging, maar de euro klom tegenover de dollar.

Toch ontkende Trichet dat de Bank de inflatie niet meer onder controle heeft. De ECB, zegt hij, wil vermijden dat er 'tweede ronde effecten' op gang komen, waarbij de gestegen prijzen van energieproducten en voeding de prijzen van andere producten onder druk zetten en aanleiding geven tot bijkomende looneisen die zo een spiraal op gang brengen van prijs- en loonstijgingen.

De Bank wil ook vermijden dat de inflatieverwachtingen hoog oplopen, want dan dreigen consumenten en bedrijven hun aankopen en hun investeringen te versnellen om de verwachte inflatie voor te blijven, met als enige resultaat dat de vraag op korte termijn nog toeneemt en de prijzen nog sneller gaan stijgen. (lc)