HYDROBIC

Elke woensdag vinden in het gemeentelijk zwembad hydrobiclessen plaats. De belangstelling is erg groot. Bonnetjes kunnen een week vooraf worden gekocht. Als het maximumaantal van 43 is bereikt, kunnen de overige kandidaten een bonnetje kopen voor een week later. Info bij de sportdienst, telefoon 09-218.58.09. (ivh)

Niet te missen