Nieuwe verkaveling

Een projectontwikkelaar heeft een verkavelingsaanvraag ingediend voor een terrein op het kruispunt Staakstraat en Schattemanstraat in Assenede. De verkavelaar wil er 11 loten bouwrijp maken.