OUD-NUNTIUS WIJST PAUS MET DE VINGER OVER BENOEMING LEONARD

De benoeming van André-Joseph Léonard tot aartsbisschop van Mechelen-Brussel blijft voor beroering zorgen. Nu spreekt zelfs Karel-Josef Rauber, de pauselijke nuntius die de voorbereidende gesprekken voerde en de terna met drie mogelijke opvolgers van kardinaal Danneels opstelde, uit de biecht.

In een interview met het Italiaanse katholieke tijdschrift Il Regno zegt Rauber dat Léonards naam niet op de lijst stond. Rauber bevestigt ook dat er in België grote overeenstemming was over de figuur ...