EEN VALS DILEMMA

De problemen zijn al lang bekend: Vlaamse universiteiten en hogescholen zijn overwegend 'provincialistisch', met een meerderheid van studenten uit de buurt; er gaan te weinig Vlaamse studenten in het buitenland studeren en er komen te weinig buitenlandse studenten naar Vlaanderen. Hoe dat komt? Het provincialisme zou te wijten zijn aan de koudwatervrees van onze studenten die, als ze niet gewoon thuis blijven wonen, op vrijdag zo vroeg mogelijk naar mama terugkeren. De geringe belangstelling voor studies in het buitenland zou een andere uiting zijn van die vrees voor zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. En het kleine aantal buitenlandse studenten zou vooral te wijten zijn aan de beperkte internationale reikwijdte van het Nederlands, wat buitenlanders afschrikt.

De gevolgen zijn onrustbarend. Het provincialisme bevordert de homogeniteit van de lokale cultuur, wat zich onder meer uit in het gebruik van het vertrouwde dialect buiten het auditorium en de mondelinge examens, waar vaak blijkt dat een groot percentage het Standaardnederlands als vreemde, bijna kunstmatige taal hanteert. Er is niets mis met onze dialecten, maar ze kunnen geen substituut zijn voor een algemene omgangstaal tussen leden van dezelfde taalgemeenschap die elkaars boeken lezen en op ...