EEN ARCHEOLOGISCHE VONDST

Bruxelles-sur-mer, 22 januari 2508. De spectaculaire vondst van een autokerkhof tijdens de werken voor de nieuwe pier 'Ostende' lijkt voorlopig meer vragen op te roepen dan antwoorden te leveren.

© NO BYLINE
'We worden er echt niet wijzer van', zucht hoofdarcheoloog Leakey die zijn bed heeft gemaakt bij het massagraf. De datering van de kadavers verloopt nochtans van een leien dakje. Ze gebeurt niet met behulp van de beproefde koolstofmethode, maar aan de hand van een verbazingwekkende hoeveelheid papieren bronnen. Die beschrijven gedetailleerd hoe de verschillende soorten eruit zagen en wanneer ze muteerden. 'Dat gebeurde jaarlijks', zegt Leakey, 'waarom weten we niet, want de veranderingen betekenden ...