Volgens de G20 gaan alle landen flink besparen. Ook de Verenigde Staten doen mee, maar dat lijken alleen de obligatiebeleggers te geloven.

Van onze medewerker

Het was uitkijken naar de reactie van de beleggers op de besluiten van de G20. Er werd overeengekomen om de begrotingstekorten tegen 2013 te halveren en de schulden tegen 2016 te stabiliseren. Dat was even schrikken, want dat Europa zijn huishouden vrij snel weer op orde wil krijgen was duidelijk, maar de Verenigde Staten? Dat land blijft toch vooral inzetten op het stimuleren van de economie?

Maar Timothy Geithner, de minister van Financiën van de VS, weerlegde zondag het aanvoelen dat zijn land een andere fiscale aanpak nastreeft. Hij wees erop dat het plan om het Amerikaanse begrotingstekort te verminderen krachtiger en steiler is dan dat van Duitsland. En inderdaad, de Obama-administratie schatte in februari dat het begrotingstekort van de VS in 2013 778 miljard dollar zou bedragen, de helft van het begrote tekort van 1,6 miljard dollar over 2010. Het is merkwaardig dat de besparingsplannen van Europa zo'n acute angst voor een dubbele dip veroorzaakten, terwijl de minstens even zware inspanningen van de Verenigde Staten blijkbaar zonder veel problemen verteerd kunnen worden door de wereld. Hetzelfde geldt voor het begrotingstekort en de overheidsschulden van de Verenigde Staten versus Europa. De cijfers van de VS zijn zwakker dan die van Europa, maar er is veel minder over te doen. Het begrotingstekort in de VS over 2010 zou zowat 10,7 % bedragen tegen gemiddeld 6,6% in de eurozone. En de overheidsschulden zouden eind 2010 in de VS oplopen tot 93% tegenover 84% in de eurozone. Bovendien zijn de VS ook nog eens afhankelijk van buitenlandse financiering.

Natuurlijk is de eurozone nog jong en blijven de lidstaten apart (fiscaal) verantwoordelijk. Maar het verschil in perceptie blijft enorm.

De vraag is natuurlijk of dat positief of negatief nieuws is voor de economie en de beurzen. Een positieve lezing zou zijn dat de beleggers stilaan tot het besef kunnen komen dat Europa er iets beter voorstaat dan de economische dwerglidstaat Griekenland. Europa zal de wereldeconomie niet meesleuren in een dubbele dip. Maar een negatieve interpretatie kan ook. Beleggers beseffen niet voor welke gigantische fiscale uitdaging de Verenigde Staten staan. Dat kan niet anders dan wegen op de groei. Of wordt het een mix van beide: Europa zal niet in een moeras wegzakken, maar de VS zullen hun rol van onvermoeibare trekker niet kunnen spelen. Obligatiebeleggers lijken dat wel te beseffen en duwden gisteren de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties naar amper meer dan 3%. Op veel groei lijken zij niet te rekenen.