Grondwetsartikel 35

Artikel 35 werd in 1994 in de Grondwet ingeschreven. Het artikel zegt dat de federale overheid enkel die bevoegdheden mag uitoefenen die haar uitdrukkelijk zijn toegewezen door de Grondwet en de gewone wetten. Alle andere, 'residuaire', bevoegdheden, worden dan automatisch aan de deelstaten toegewezen. Eenvoudig gezegd moet er een lijst komen van de bevoegdheden van de federale staat, en alles wat niet op die lijst staat is voor de deelstaten. Het artikel is nooit uitgevoerd omdat de Franstaligen hier nooit voor te vinden waren. Het federale niveau zou dan namelijk veel minder bevoegdheden hebben dan nu. Maar steeds meer Franstaligen zien in dat artikel 35 invullen ook een rem kan zijn tegen separatisme: 'tot hier en niet verder'. CD&V is dan weer voorstander van de volledige herziening van het artikel. De partij wil dat niet de federale staat haar eigen bevoegdheden bepaalt, maar dat de deelstaten aangeven welke bevoegdheden de federale staat nog mag uitoefenen.

Niet te missen