Schepen Servaas Van Eynde:

‘Specialisten inschakelen'

‘Komt het door aangevoerde grond? Of iets anders?', vraagt schepen Servaas Van Eynde (Groen!) zich af. ‘Om duidelijkheid te krijgen zullen we bijkomend advies inwinnen bij de deskundigen van de Vereniging voor Openbaar Groen, die de omvang van het probleem in kaart moeten brengen.' Van Eynde gelooft niet dat nestkastjes de oplossing zijn. ‘Als er een paar larven zitten is dat een goede maatregel, maar als het om een invasie gaat moeten we overschakelen op andere middelen, desnoods op verdelgingsmiddelen. Op die manier kunnen we voorkomen dat de bewoners niet opnieuw hun gazon gaan aanleggen om vervolgens opnieuw met het fenomeen te maken te krijgen.'

Niet te missen