Ereburgemeester

Leo Guns, burgemeester van 1977 tot 2007 maar nadien opzijgezet, diende bij het schepencollege een aanvraag in om als ereburgemeester te worden erkend. Schepen Stijn Stassijns zegt dat die titel alleen door de minister van Binnenlandse Aangelegenheden kan worden gegeven.