Edward Schillebeeckx, theoloog (1914-2009)

'Hij opende de Kerk'

Misschien choqueerde hij graag - zo noemde hij de paus 'een alleenheerser'. Het maakte hem tot een wereldvermaard, omstreden theoloog. 'Maar bovenal heeft hij de Kerk opengemaakt naar de wereld'.

pn

'Een gelukkige theoloog aan een gelukkige faculteit.' Zo noemde kerkhistoricus Peter Nissen, de decaan van de theologische faculteit van de universiteit in Nijmegen, Edward Schillebeeckx nog aan de vooravond ...

Niet te missen