Omstreden lessen uit Noorwegen

Noorwegen is het lichtend voorbeeld voor voorstanders van de invoering van quota voor vrouwen in het bedrijfsleven. In 2002 hadden Noorse beursgenoteerde bedrijven maar 6procent vrouwen in hun raden van bestuur –ongeveer evenveel als de Belgische nu. In 2009 waren dat er 40procent– zoals de quotawet uit 2003 had opgelegd.

Tegenstanders van quota wijzen echter graag op de nadelige gevolgen die de wet gehad zou hebben. Zo veroorzaakte N-VA-voorzitter Bart De Wever onlangs nog beroering in vrouwenkringen met de bewering dat ...