Sporthal

Het gemeentebestuur gunt studiebureau Technum uit Antwerpen de realisatie van diverse studies en de opvolging der werken voor de bouw van nieuwe sportaccommodatie op de Campus Ursula. Het gaat om de bouw van de jarenlang aangekondigde nieuwe sporthal, waarvan de realisatie om diverse redenen nooit kon plaatsvinden. Met deze stap lijkt alle twijfel over een daadwerkelijke realisatie van de baan. (ppg)