RIOLERINGSWERKEN

De gemeenteraad keurde het ontwerp goed voor het aanleggen van een gescheiden riolering en voor het uitvoeren van wegenwerken aan de Leeuweriksstraat en in een deel van Merem. Het ontwerp voorziet ook een uitbreiding van de riolering naar de nieuwe verkaveling Meerheim en een ontkoppeling van de onverharde terreinen langs de E313. De kostprijs van de totale werken wordt geraamd op ruim 1,2 miljoen euro. (pdp)

Niet te missen