Adoptiepremie

Naar analogie met de geboortepremie gaat het gemeentebestuur voortaan ook een adoptiepremie van 40 euro uitbetalen. Voorwaarde is wel dat het om een volle adoptie gaat en dat het kind niet ouder is dan 18 jaar. (vjl)

Niet te missen