MILIEURAAD

Ten minste een derde van de leden van de milieuraad moet uit leden van milieu- en natuurverenigingen bestaan. In Gingelom is er geen milieu- of natuurvereniging. De gemeente vraagt daarom een afwijking bij de Vlaamse overheid aan. (els)

Aangeboden door onze partners

Niet te missen