Dierlijke mest

Tot voor kort kon men met kleine hoeveelheden dierenmest terecht op het recyclagepark. Voor de milieuhygiëne kan dit niet meer. Kleine hoeveelheden van planteneters kan men makkelijk thuis composteren. Bij vogelmest moet het wel goed gemengd worden met bruin materiaal zoals stro of houtkrullen. Wie niet composteert, moet het in de restafvalzak deponeren. Mest van vleeseters hoort sowieso thuis in de restafvalzak. Tips op www.mirom.be, klik op minder afval. (vlw)