De Belgische werkgeversorganisatie VBO stelt dat door de aanhoudende kritiek op de notionele interest een totaal verkeerd signaal wordt gegeven aan Belgische en internationale investeerders. Die hebben immers een hekel aan rechtsonzekerheid. En met de systematische kritiek wordt twijfel gezaaid over de toekomst van de regeling, vindt het VBO, 'ook al heeft de nog dienstdoende Belgische regering de voordelen van notionele interest aangeprezen in alle financiële centra van de wereld'.

Dat is niet de manier om bedrijvigheid en werkgelegenheid in België te helpen scheppen, luidt het.

De werkgeversorganisatie blijft ervan overtuigd dat de notionele interest een uiterst gunstige invloed heeft op het investeringsklimaat in België, op de versterking van de solvabiliteit van de ondernemingen en op het behoud van duizenden banen -waaronder 10.000 van hoog niveau- die onder meer bijdragen tot de ontvangsten van de RSZ, de personenbelasting en de btw. Het VBO vraagt zich af of het de bedoeling is om dat in gevaar te brengen.

Het Verbond van Belgische Ondernemingen stelt vast dat sinds de invoering van de regeling in 2006 gespeculeerd wordt over de weerslag op het overheidsbudget. De werkgeversorganisatie vindt alle speculaties voorbarig omdat het resultaat van de inkohieringen van de vennootschapsbelasting voor het jaar 2006 ten vroegste begin 2008 beschikbaar zal zijn.

Bovendien wijst het VBO erop dat het bedrag van voorafbetalingen sinds januari 2006 voortdurend is toegenomen. De werkgeversorganisatie wijst er wel op dat de overheid voor 2007 de groei van de voorafbetalingen met 14,3 procent wel onvoorzichtig heeft ingeschat.

De werkgeversorganisatie laat ook verstaan dat de critici van de notionele-interestaftrek een verborgen agenda hebben. Ze willen namelijk de ondernemingen, en in het bijzonder de financiële sector, in diskrediet brengen op het moment dat de overheidsbegroting 2008 in de maak is.

De werkgeversorganisatie vindt het ten slotte hoogtijd dat degenen die de notionele interestregeling bekritiseren eens over de grenzen heen durven kijken.

Het VBO verwijst naar het 'Ierse economische mirakel'. De les die het VBO daaruit trekt is dat enkel landen met een langetermijnvisie bedrijven de mogelijkheden geven om overeind te blijven of succesvol te zijn in de voortdurende concurrentieslag. 'Voor de ondernemingen blijven een drastische verlaging van de belastingtarieven in België en de invoering van een fiscale consolidatieregeling de echte inzet', besluit het VBO. (pse)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig