Amper vier werknemers op de tien zijn tevreden over hun baas. Vrouwen scoren goed.

SOCIAAL

Dat blijkt uit een enquête door het rekruteringsmedium Vacature en het onderzoekscentrum Recipe van de Vlerick Leuven Gent Management School. De bevraging werd uitgevoerd bij 5.800 lezers van Vacature en diens Franstalige zusterblad Références.

Globaal bekeken kregen de bazen geen goed rapport. Slechts tien procent van de werknemers is heel enthousiast over zijn baas en dertig procent noemt zich 'redelijk tevreden'. Daarentegen noemt telkens twintig procent zich 'niet tevreden en 'helemaal niet tevreden' over zijn baas.

Professor Koen Dewettinck van Vlerick noemt die scores 'zeer matig'. 'Allicht heeft dat met people managemen- vaardigheden te maken -of met het ontbreken ervan. Bij het aanwijzen van managers wordt veel belang gehecht aan de technische knowhow of de commerciële kwaliteiten van managers en veel minder aan vaardigheden die te maken hebben met motiverend leiderschap.'

Gemiddeld zijn er in ons land nog altijd maar een kleine dertig procent vrouwelijke managers. Toch scoren de vrouwelijke bazen beter dan hun mannelijke collega's. Hans van Dijk van Vlerick: 'Vrouwen en mannen blinken uit in andere dingen. Vrouwelijke bazen doen het iets beter wat betreft motiverend leiderschap. Ze zijn iets meer mensgericht. Mannelijke bazen blijken betere onderhandelaars van loonsverhogingen en extra premies te zijn.'

De meest motiverende baas blijkt een dertiger te zijn. 'De tevredenheid van medewerkers over hun baas is duidelijk aan leeftijd gerelateerd. Oudere bazen blinken niet uit in motiverend leiderschap. Vanaf de leeftijd van 40 lopen hun scores daarop sterk terug.' (jir)