De notionele-interestaftrek is een zweepslag geworden voor Belgische bedrijven om kapitaalverhogingen door te voeren. In 2006 ging het om 48,7 miljard euro, vergeleken met amper 5 miljard euro in 2005. Electrabel was overigens een van de koplopers.

Het is de partij Groen! die deze bedragen op een rijtje heeft gezet en er meteen aan toevoegt dat de impact op de overheidsinkomsten ten minste 625 miljoen euro zal bedragen. Dat cijfer ligt al een stuk hoger dan de berekening van de regering. Die gaat uit van een effect van iets meer dan 500 miljoen euro op de begroting. Groen! verwacht echter dat de uiteindelijke minderopbrengsten nog veel groter zullen zijn dan die raming. Volgens Groen! zou de kostprijs van de notionele-interestaftrek wel eens tussen 2,4 en 2,7 miljard euro kunnen liggen.

Gisteren tijdens een zitting van de Commissie Financiën van de Kamer kwam er evenmin duidelijkheid. Er werden wel een pak vragen afgevuurd op de staatssecretaris voor de strijd tegen de fiscale fraude, Hervé Jamar, maar hij reageerde met de vaststelling dat pas bij de inkohiering van de vennootschapsbelastingen eind 2007 duidelijkheid zal komen over de belastinginkomsten.

Groen! had echter nog een ander probleem met de notionele-interestregeling.

Stefaan Van Hecke, kamerlid voor Groen!, greep de zitting van de Commissie Financiën van gisteren aan om vraagtekens te plaatsen bij de 'constructies' die bedrijven opzetten om te kunnen profiteren van de notionele-interestregeling.

Hij gaf het voorbeeld van een belangrijke energiebedrijf in ons land dat volgens hem toch wel op een vrij creatieve manier gebruik heeft gemaakt van de regeling om 30,2 miljoen euro minder belastingen te moeten betalen.

Van Hecke noemde tijdens zijn tussenkomst het bedrijf niet bij naam, maar het was duidelijk dat het om Electrabel ging. Volgens hem levert het doorschuiven van 3,3 miljard euro kapitaal naar een financiële dochtermaatschappij geen enkele baan op en kan het evenmin bestempeld worden als een investering. Hij ziet het eerder als een voorbeeld van fiscale spitstechnologie. En hij is ervan overtuigd dat een heleboel vooral grote bedrijven creatief zijn omgesprongen met de regeling.

Uit de statistieken van Belgostat blijkt trouwens dat recordbedrag aan kapitaalverhogingen vooral te danken is een aan reeks zeer grote operaties van ten minste 10 miljoen euro. Het volume van de kleinere operatie is niet echt gestegen.

Met een kapitaalverhoging van 3,3 miljard euro zorgde Electrabel voor een van de grote transacties in 2006. Het elektriciteitsbedrijf heeft de kapitaalverhoging overigens niet weggestopt. In het jaarverslag 2006 van het elektriciteitsbedrijf is er zelfs een hoofdstukje aan gewijd. Daarin wordt gemeld dat de kapitaalverhoging bij een financieel filiaal nodig was om de geldcirculatie binnen de Franse nutsgroep Suez, het moederbedrijf van Electrabel, te verbeteren.

In een reactie verzekerde staatssecretaris Jamar gisteren dat de fiscale administratie niet zal aarzelen om misbruiken aan te pakken. Hij voegde eraan toe dat dagelijks 10 tot 15 gevallen van mogelijk misbruik worden gemeld bij de Belgische fiscus.

Carl Devlies (CD&V) zei gisteren niet uit te sluiten dat de regeling inzake de notionele interest bijgestuurd kan worden, maar hij wees er tegelijk op dat het met de vinger wijzen van bedrijven geen goede zaak is. Dat creeërt een klimaat van onzekerheid bij de bedrijven. (pse)U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig