De vzw Tussenstap is een gezamenlijk initiatief van de Unie voor Zelfstandige Ondernemers (Unizo) en het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen SVMB. De oprichting dateert al van juni, maar de eigenlijke start vond pas begin deze maand plaats.

Coördinator Pol Vermoere erkent dat het initiatief nog moet warmlopen. 'Gaandeweg hopen we niet alleen gefailleerde ondernemers te begeleiden, maar ook ondernemers die met solvabiliteitsproblemen kampen in hun bedrijf zonder dat er al sprake is van een faillissement. Dat willen we later aanpakken.'

Vermoere coördineert een team van vrijwilligers - ondernemers die zelf een faillissement hebben meegemaakt - en van professionele adviesverleners. 'De eerstelijnshelpers, zoals Roger Vermeiren, gaan de gefailleerden die ons om hulp vragen thuis opzoeken. Zij brengen de vragen van de betrokkenen in kaart. Daarna kunnen we, als dat nodig is, experts inschakelen, in tweede lijn. Het gaat om een netwerk van curatoren, deurwaarders en advocaten. Hun advies is gratis voor de mensen die bij ons komen aankloppen.'

Voorts wil Tussenstap de brug slaan naar bestaande hulpdiensten, zoals de OCMW's of de arbeidsdienst VDAB. 'Veel ondernemers hebben het lastig om zelf die stap te zetten. Wij helpen hen daarbij.'

Financiële hulp biedt de vzw niet aan. 'Wel praktische en juridische informatie om de getroffen ondernemers weer op het goede spoor te krijgen.' (jir)

www.tussenstap.be.