EHBO-CURSUS

Het Vlaams Kruis, afdeling Grimbergen, start met een basiscursus EHBO. De lessen vinden plaats in Seniorie Den Bogaet in Humbeek, telkens op donderdag van 19.30 tot 22.15 uur. De volledige cursus bestaat uit acht lessen. waarin ervaren lesgevers u wegwijs maken in de manier van handelen in geval van nood. (rbz)