LICHTHINDER

Ook in Vorselaar zijn tientallen voorbeelden te vinden van lichthinder of het onoordeelkundig plaatsen van lampen, waarbij deze bijvoorbeeld vooral in de lucht schijnen. Het bestuur bekijkt wat eraan kan worden gedaan. (mph)