In vijf jaar tijd is elektriciteit 80 procent en aardgas zelfs tot 86 procent duurder geworden voor bedrijven. Dat brengt de overlevingskansen van de ondernemingen in gevaar.

Drie werkgeversfederaties - chemie, glas en voeding - besluiten uit de resultaten van een rondvraag bij hun leden over de evolutie van de energieprijzen dat het vijf voor twaalf is.

Uit de vergelijking van de enquêtes die tussen 2002 en 2007 werden uitgevoerd, blijkt dat de elektriciteits- en de gasprijs die de bedrijven moeten betalen zeer sterk gestegen is. Het ging om een vergelijking van de prijzen inclusief distributie- en transmissietarieven en heffingen, maar exclusief btw.

De drie werkgeversfederaties zijn ervan overtuigd dat die zware prijsstijgingen de concurrentiekracht ondermijnen en zelfs de overlevingskansen van de Belgische bedrijven hypothekeren. Ze pleiten op korte termijn voor het nemen van overgangsmaatregelen om deze bedreigingen af te wenden.

Temeer omdat voor dit jaar geen verbetering van de toestand wordt verwacht. Integendeel, er is al een reeks prijsverhogingen voor gas en elektriciteit in het vooruitzicht gesteld door onder meer Electrabel en de Creg, de energieregulator. Deze prijsstijgingen komen bovenop de prijsstijgingen van de voorbije vijf jaar.

Peter Claes van de federatie van de Belgische chemie-industrie (Essenscia) vindt het bovendien bijzonder verontrustend dat de elektriciteitsprijzen voor de Belgische bedrijven sneller zijn gestegen dan de gemiddelde stijging van de belangrijkste brandstoffen. Stroom is in vijf jaar 80 procent duurder geworden, terwijl de gemiddelde prijs van alle brandstoffen samen in dezelfde periode met 50 procent is toegenomen.

Het geeft volgens hem aan dat Electrabel veel te sterk staat in ons land. Hij vermoedt dat Electrabel bij de verkoop van zijn elektriciteit in staat is om de winstmarge gevoelig op te drijven. Dat komt volgens Claes omdat Electrabel dankzij zijn grote productieoverwicht in ons land als enige in staat is om de volumes te leveren die de bedrijven nodig hebben.

Het geeft volgens de woordvoerder van Essenscia aan dat het de hoogste tijd is dat de beleidsvoerders in ons land serieus werk maken van de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt.

De bedrijven waren de voorbije vijf jaar veel slechter af dan de particulieren, voegen de drie werkgeversfederaties er nog aan toe. De stroomprijs voor residentiële verbruikers is tussen 2002 en 2007 met 10 tot 15 procent gestegen.

Wat de aardgasfactuur betreft, worden de industriële gebruikers van gas op hoge druk het zwaarst getroffen. Zij zagen hun gasprijs in vijf jaar stijgen met 86 procent. Voor de gebruikers van gas op middendruk steeg de prijs met 71 procent. Voor de lagedrukgebruikers steeg de prijs tussen 2002 en 2007 met 70 tot 74procent. (pse)