Bel

Het stadsbestuur start de procedure voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan in Bel. Het plan moet de uitbreiding van het lokale kerkhof mogelijk maken. Het moet ook mogelijkheden bieden voor de uitbreidingsplannen van de basisschool. (mph)