Sportcentrum wordt uitgebreid

De gemeente gaat over tot het verwerven van de nodige gronden aanpalend aan de huidige gronden van het gemeentelijk sportcentrum in Lippelo. Dit past in de uitvoering van het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) dorpskom Lippelo. Deze gronden worden verworven aan de voorwaarden die het schattingsverslag, opgesteld door de ontvanger van de registratie en de domeinen, bepaalde. Dit zal de gemeente toelaten om hier een tweede voetbalterrein te realiseren.

Met de betreffende eigenaars heeft het college van burgemeester en schepenen een overeenkomst tot afstand van de gronden afgesloten ...