Oppositie roept gemeenteraad samen

De Lubbeekse gemeenteraad komt dan toch volgende woensdag samen. Oppositiepartijen CD&V en Groen! roepen de raadsleden samen en wil een stuk inkomsten recupereren.

Ondanks eerdere berichten van het schepencollege, zal er dan toch een gemeenteraad plaatshebben op 30januari. Omdat er onvoldoende agendapunten waren die dringend dienden te worden besproken, meende het college een fiks bedrag te kunnen sparen door geen gemeenteraadszitting ...