Sportraad zoekt extra sportzalen

'Sportverenigingen worden belemmerd in hun groei omdat er een tekort is aan indoor sportinfrastructuur', zegt Jacques Vanderveken, voorzitter van de Lintse Sportraad.

Door de toenemende bouw van appartementen en de aanleg van verkavelingen in Lint vinden almaar meer nieuwe gezinnen met kinderen de weg naar de gemeente. 'De sportinfrastructuur is echter niet aangepast aan die toename. Vooral indoor is er een probleem', zegt Vanderveken.'Tal van ...