Vlaggen

De Stichting de Moffats heeft vier waardevolle vlaggen in handen gekregen die door verschillende bewoners van kasteel Het Hamel aan de Koninklijke harmonie Sint-Cecilia werden geschonken. Na restauratie zullen de vlaggen in het kasteel worden bewaard. (vjl)