Kerkfabriek

De kerkfabriek OLV Geboorte Schuiferskapelle krijgt voor 2009 van het stadsbestuur een toelage van 33.413,35 euro. (ica)