N-VA Turnhout zet burgemeester en schepen aan de deur
Schepen Willy Van Geirt (links) en burgemeester Erwin Brentjens (rechts) deze week bij de voorstelling van het vtm-programma Terrazza in Turnhout Foto: wlt
In Turnhout heeft de lokale afdeling van N-VA burgemeester Erwin Brentjens en schepen voor Cultuur Willy Van Geirt uit het afdelingsbestuur gezet. Dat is door de lokale partijvoorzitter bevestigd. De twee hebben volgens het bestuur 'meermaals de gedragscode van onze partij met de voeten getreden'.

Omdat ze weigeren hun respectieve mandaten neer te leggen en weer aan de partij over te dragen, worden ze nu aan de deur gezet. De beslissing werd donderdag, uitgerekend op de Vlaamse feestdag, genomen tijdens een uitzonderlijke bestuursvergadering. Volgens lokaal voorzitter Tom Versmissen en communicatieverantwoordelijke Paul Falleyn was de beslissing unaniem.

N-VA Turnhout hoopt dat de beide heren nu alsnog hun mandaat zullen neerleggen. Het afdelingsbestuur kijkt ook in eigen boezem en noemt de positionering van de twee 'een schromelijke vergissing'. Ze zouden tijdens de eerste zes maanden van deze legislatuur, nadat N-VA uit het niets de grootste partij was geworden met schooldirecteur Brentjens als lijsttrekker, beslissingen genomen hebben zonder de partij te raadplegen en uitspraken hebben gedaan die niet met gemaakte afspraken overeenstemden.

Brentjens zelf reageert zaterdag strijdvaardig. 'Ik ben en blijf burgemeester en zal samen met mijn collega Van Geirt het bestuursakkoord loyaal blijven uitvoeren de komende jaren', zegt hij aan Belga. 'Het afdelingsbestuur kan ons trouwens niet buitenzetten, dat is statutair onmogelijk in het geval van een mandataris. Wij blijven dan ook uitkijken naar een verzoening.' N-VA heeft naast Brentjens en Van Geirt nog drie schepenen in Turnhout, onder wie voorzitter Versmissen als eerste schepen.

Het nationale bestuur van N-VA blijft voolopig achter de burgmeester en schepen staan. Kris Van Dijck, Vlaams parlementslid en burgemeester van Dessel, wordt naar Turnhout gestuurd om te bemiddelen.

Lees hieronder het volledige persbericht van N-VA Turnhout:

Beide heren hebben de afgelopen 6 maanden van deze legislatuur meermaals de gedragscode van onze partij met de voeten getreden door onder andere beslissingen te nemen die niet voorgelegd of besproken werden in het afdelingsbestuur, uitspraken in het openbaar te brengen die niet stroken met de gemaakte afspraken en het eigenbelang te laten primeren op het groepsbelang.

De hand die het afdelingsbestuur reeds meermaals heeft uitgestoken om bij te sturen werd telkens geweigerd, collegialiteit, verantwoordelijkheidszin en gebrek aan leiderschap ontbreken bij beide personen.

N-VA Turnhout zal ten allen tijde zijn verantwoordelijkheid opnemen en heeft moeten besluiten dat de positionering van beide heren een schromelijke vergissing bleek.
N-VA Turnhout is niet beroerd om deze fout toe te geven en trachtte meermaals een constructieve oplossing te vinden. Daarom werd tweemaal formeel in het bestuur gevraagd om in belang van de bestuurbaarheid van de stad Turnhout en het afdelingsbestuur hun mandaat terug ter beschikking te stellen van het afdelingsbestuur. Dit werd door beiden resoluut geweigerd.

N-VA Turnhout hoopt dan ook ten stelligste dat beide heren tot inzicht komen en alsnog deze stap zullen nemen. N-VA Turnhout zal ten allen tijde zijn verantwoordelijkheid blijven opnemen in belang van de Turnhoutenaar en hoopt dat er snel gestart kan worden met het opnemen van de beleidsverantwoordelijkheid en de uitdagingen kunnen worden aangegaan waar Turnhout de komende jaren voor staat.