Vlaams Belang trekt in Dendermonde naar de verkiezingen met vijf speerpunten.

"We willen meer inspraak en democratie en een betere communicatie door het stadsbestuur", legt lijsttrekker Barbara Pas uit. "Dendermondenaars hebben recht op een transparant en toegankelijk bestuur met goede communicatie én inspraak. Respect voor de burger vertaalt zich in een duidelijke communicatie en in een engagement van het stadsbestuur om binnen een bepaalde tijd klachten en suggesties te behandelen. Met aandacht voor alle deelgemeenten."

Een ander speerpunt is veiligheid. "Er moet een halt komen aan de aanwezige jeugdbendes en het daarmee al te vaak parende zinloze geweld. Naast de stationsbuurt blijven ook Vlotgras, Serbos en Molenberg vaak problematisch. Net zoals, van zodra de avond valt de Oude Vest en de straten daarrond. Ook in het stadsverkeer voelen vele inwoners zich onveilig. Maar liefst 76% van de deelnemers aan onze enquête vindt onze stad ronduit onveilig voor zwakke weggebruikers.

"Een snelle en kordate aanpak van sluikstort en zwerfvuil is dan ook een prioriteit. Ook een beter werkend en goedkoper of zelfs gratis containerpark draagt daartoe bij. Een consequent en correct parkeerbeleid is eveneens noodzakelijk voor de aantrekkelijkheid van het stadscentrum. De leegstand dient daar aangepakt te worden. Om eenzaamheid en armoede op te sporen en te bestrijden kan de stad belrondes organiseren. Dit dient in samenwerking met de wijkagent en Bpost te gebeuren."


Het Vlaams Belang wil ook een strengere aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing. "Wij pleiten voor een eigen dierenasiel in Dendermonde en voor de oprichting van een dienst Dierenwelzijn bij de stad. Deze dienst beschikt over een eigen meldpunt", besluit Barbara Pas.