SP.A-Groen Dendermonde trekt met de slogan “Duurzaam voor elkaar” naar de kiezer. Het kartel heeft ook enkele speerpunten opgesteld.

"Duurzaam omdat we willen werken aan een stad waar het goed leven is voor onze kinderen
en kleinkinderen, met zorg voor natuur en milieu en aandacht voor het klimaat", legt lijsttrekker Niels Tas uit. "Duurzaamheid is voor ons echt de rode draad doorheen ons beleid. We staan voor een warme, zorgzame stad waar inwoners zich thuis voelen en alle kansen krijgen."

Iris Uyttersprot: “We werkten samen met onze kandidaten, leden, sympathisanten en
vrijwilligers aan een dynamisch programma voor onze stad. We gingen aan de slag met
de verschillende memoranda.”

De speerpunten:
1) We maken een absolute prioriteit van het terugdringen van (kinder)armoede.
2) Wij kiezen voor de fiets!
3) Meer groene energie: op ieder dak een zonnepaneel!
4) Betaalbaar en kwalitatief wonen voor iedereen. We werken aan bijkomende sociale
woningen!
5) Openbaar en aantrekkelijk groen op 500m van elke woning!
6) We verstreken onze kernen ter ondersteuning van onze lokale handel en laten geen
nieuwe winkelcomplexen buiten onze centra toe!
7) Elke Dendermondenaar vindt in zijn buurt ontspanning: een cultureel event, een plek om
te sporten of een boek uit de bib.
8) Een buurthuis of dienstencentrum voor elke gemeente!
9) We kiezen voor toegankelijke en kwaliteitsvolle zorg en zullen investeren in ouderenzorg
en extra kinderopvang.
10) We organiseren in elke deelgemeente jaarlijks een dorpsvergadering!