Waardebeleggen in het tweede kwartaal: een vooruitblik
Waarde beleggen Dirk Gerritsen Foto: Waarde beleggen Dirk Gerritsen
Verschillende onderverdelingen voor aandelen zijn mogelijk. Een ervan is groei versus waarde. Groeiaandelen kennen een hoge (verwachte) winstgroei, maar daarbij is het natuurlijk maar de vraag of de verwachtingen uitkomen. Klappers kunnen hier worden gemaakt, maar ook worden er klappen ontvangen.

Tegenover groeibeleggen staat waardebeleggen dat vaak wordt gezien als minder risicovol. En er is nog meer goed nieuws: uit onderzoek blijkt het op de lange termijn meer op te leveren dan groeibeleggen.

Methodiek
Er zijn verschillende maatstaven op basis waarvan deze aandelen kunnen worden geselecteerd. Dirk Gerritsen (Universitair Docent aan de Utrecht University School of Economics) heeft vier verschillende maatstaven gecombineerd. Hij heeft voor alle Belgische aandelen gekeken naar de koers/winstverhouding (voor afgelopen jaar en de verwachtingen voor de komende twee jaar), de verhouding tussen de koers en de boekwaarde per aandeel, de volatiliteit van het aandeel en het dividendrendement. De eerste drie maatstaven dienen zo laag mogelijk te zijn en de vierde zo hoog mogelijk.

In totaal zijn alle 128 aandelen van de Brussels All Share index onder de loep genomen. Per variabele heeft het beste kwart (32 aandelen) 1 punt gekregen. Omdat de koers/winstverhouding is opgedeeld in drieën, kon een aandeel hier 1/3 punt per keer scoren. Verder werd er een half strafpuntje toegekend als de verwachte winst voor volgend jaar lager ligt dan de winst die afgelopen jaar is gerealiseerd, dan wel wanneer er geen verwachtingen bekend zijn. We zijn immers op zoek naar stabiele bedrijven, en houden niet van onzekerheid. Het puntentotaal wordt vermenigvuldigd met 25 waardoor we een schaal tot 100 krijgen. Hoe meer punten, hoe meer ‘waarde’ het aandeel heeft.

De uitkomst
Alleen deze maatstaven zijn niet voldoende: spreiding over sectoren levert ook een bijdrage aan de verkleining van het risico. Hieronder staat daarom per industrie het topaandeel weergegeven. Bij een gelijke stand is er gekozen voor het aandeel met de laagste volatiliteit. Klik voor de tabel links boven op de miniatuur-versie.

De gemiddelde score voor alle onderzochte aandelen bedraagt 18.75. De sector Olie en gas kent slechts 1 bedrijf waardoor Fluxys hier, ondanks de lage score, als hoogste uit is gekomen. Voorts worden ook de sectoren nutsbedrijven en telecom gekenschetst door relatief weinig bedrijven.

Disclaimer
Bovenstaande tabel kan handvatten geven bij de inrichting van een beleggingsportefeuille. Echter, de scores zijn slechts deels gebaseerd op vooruitzichten terwijl ze voor het gros zijn bepaald door historische gegevens. De tabel dient niet te worden opgevat als beleggingsadvies. Dirk Gerritsen heeft geen posities in genoemde aandelen.