Vanaf januari 2013 zullen GB-Open VLD en CD&V samen een coalitie vormen. De belangrijkste klemtonen van het bestuursakkoord liggen op sportinfrastructuur, verkeersveiligheid en een sterkere samenwerking tussen het OCMW en de gemeente.

Eerder deze week raakte al bekend dat huidig burgemeester Albert Mees (GB-Open VLD) vanaf 2016 zal opgevolgd worden door Joël Vander Elst (GB-Open VLD). De ex-gemeenteraadsvoorzitter van Tervuren krijgt zo in Bertem meteen zijn kans om zich te bewijzen. Bij de wissel zal ook Tom Philips (GB-Open VLD) tot het college toetreden.

Verdeling

De andere bevoegdheden zijn als volgt verdeeld:

  • Albert Mees (GB-Open VLD): burgemeester, financiën en personeel
  • Marc Morris (CD&V): eerste schepen, openbare werken, ruimtelijke ordening en erfgoed
  • Greet Goossens (GB- Open VLD): onderwijs, cultuur en jeugd
  • Joël Vander Elst (GB - Open VLD): sport, burgerlijke stand en lokale economie
  • Jan Buysse (CD&V): milieu, mobiliteit en informatie
  • Edy Vranckx (CD&V): OCMW-voorzitter, sociale zaken

Akkoord

Verder bevat het akkoord ook een versterking van de communicatie vanuit het gemeentebestuur, een voetpadenplan en de vernieuwing van het centrum van Leefdaal. Voor Korbeek-Dijle wordt het mogelijke gedaan zodat het Vlaamse gewest de N253 zou kunnen heraanleggen. Tenslotte wordt ook aangestipt dat de onroerende voorheffing en de personenbelasting niet zullen worden verhoogd.