In de strijd voor meer vrouwen in de politiek geeft Kortenberg het goede voorbeeld. Na de jongste gemeenteraadsverkiezingen bestaat de gemeenteraad voor maar liefst 60% uit vrouwen. Kortenberg is daarmee de meest vrouwvriendelijke gemeente van Vlaanderen. Die trend weerspiegelt zich ook in de samenstelling van het college van burgemeester en schepenen waar drie mannen en vier vrouwen zullen zetelen.