Jean-Paul Votron, Gilbert Mittler en Maurice Lippens bevechten het Nederlands gerecht, maar sturen de advocatenrekening door.

Het is een boeiende juridisch veldslag, die Jean-Paul Votron met de Nederlandse jusitie aan het uitvechten is. Echt iets waar rechtsgeleerden zich het hoofd over kunnen breken. Wanneer is een cassatieberoep opschortend? Gaat een Europese richtlijn voor op nationale wetgeving? Hoe dwingend is een getuigenoproep?

Wat nog niet erg in de verf is gezet (daarom doe ik het hier even), is dat Votron die juridische strijd voert op kosten van de Ageas-aandeelhouder. De factuur voor alle juridische kosten die hij maakt, wordt integraal doorgestuurd naar de voormalige Fortis Holding. Geen wonder dat hij en zijn twee lotgenoten, Gilbert Mittler en Maurice Lippens, alles uit de kast trekken en niet op een beroepsprocedure meer of minder kijken. Ze hoeven de rekening toch niet te betalen. 

Als je er even over nadenkt, is het te gek voor woorden. Eerst heeft het trio de aandeelhouders financieel uitgekleerd met zijn megalomane overnameplannen en oogkleppenmentaliteit, en nu gebeurt dat (op een wat kleinere schaal) nog een keer door de juridische kosten die daar het gevolg van zijn. 

Er is één troost voor de Ageas-aandeelhouders. Ageas betwist sommige van de regelingen die Fortis Holding met zijn ex-toplui heeft afgesloten voor de rechtbank. Het uiteenspatten van Fortis bezorgt in elk geval advocaten en rechters nog jaren werk.